Házhozszállítás

Szállítási idő: 90 perc
 

RENDELÉS

20/331-8181

Kedvezményezett neve: NORD-UNG Kft.


Projekt címe: A NORD-UNG Kft. munkavállalóinak képzése a versenyképesség növelése érdekében


Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00900


Támogatás összege: 11 400 000 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Projekt tartalmának bemutatása:
A folyamatosan és egyre gyorsabban változó környezetünkben a vállalkozások alapvető érdeke, hogy
a változásokhoz minél hatékonyabban alkalmazkodjanak. Ebben segítséget nyújt a munkahelyi
képzés is, melynek általános értelemben vett célja, hogy biztosítsa azokat a kompetenciákat a
szervezetben, amelyek segítségével a szervezet rugalmasan tud alkalmazkodni a változó
kihívásokhoz, illetve amelyek szükségesek a meglévő szervezeti kultúra megtartásához vagy
fejlesztéséhez. A munkahelyi képzés előnyei között szerepelhet többek között az erős célra
orientáltság, a csoportdinamika felgyorsítása, a specifikus szervezeti problémák hatékonyabb
megoldása.


A NORD-UNG Kft. számára fontos szempont, hogy a munkavállalóit ösztönözze és támogassa az egész
életen át tartó tanulásban, így a munkavállalók jobban tudnak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és
társadalmi változásokhoz. A Kft. előző évi statisztikai létszáma 22 fő, a képzésbe bevontak száma 15
fő, korra, nemre, iskolai végzettségre való tekintet nélkül kerülnek bevonásra a munkavállalók.
Emellett akit fejlesztenek, az fontosnak érzi magát a szervezetben, motiváltabb lesz a pozíciójában,
csapatában. A képzés bizalmi kapcsolat munkáltató és munkavállaló között, mindkettejüknek
perspektívát ad.


A Kft. fokozott figyelemmel kísérte a képző intézmény kiválasztását, hisz elsődleges szempontja a
színvonalat oktatás volt.


Ezért ennek a projektnek a keretében a Kft az alábbi képzések megvalósítását tervezi:

- OKJ 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás (320 óra) 13 fő részére – az OKJ-s képzés a
Kft. profiljához igazodik. 13 fő vesz részt a képzésen, ezáltal megnövelve a vállalkozás
versenyképességét és esélyét a terjeszkedésre is. Irinyi Terv keretében besorolható: 5629
vállalati tevékenységi körhöz – szervesen kapcsolódik ehhez a képzés.

- Első lépések a digitális világba – IKER 1 szintű képzés 5 fő részére – a digitális gazdaságba
történő beilleszkedés javítása érdekében elengedhetetlen ez a képzés. Célunk a
munkakörökhöz kapcsolódó általános és speciális informatikai szaktudás átadása.

- IPAR 4.0 Felkészülés Képzés (szervezeti filozófia vállalati bevezetéséhez valamint
fejlesztéséhez szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztése) 5 fő részére


Projekt megvalósulásának időtartama: 2019.07.16. – 2020.06.22.